ส่วนบริการอื่นๆ

*** เรือนสัมมนา
— แพ็คเกจประชุม สัมมนา ราคา 1,000 บาท / ท่าน —
ราคานี้สำหรับจำนวนผู้เข้าร่วมขั้นต่ำ 10 ท่านขึ้นไป
– ห้องประชุม สัมมนา มีอยู่ 2 ห้อง ห้องเล็ก รองรับได้ 40 ที่ ห้องใหญ่ (แบบ open) รองรับได้ 120 ที่
– ระยะเวลาใช้ห้องประชุม 08.00 – 17.00 น.
– ฟรี Wi-Fi ตลอดการประชุม
– เครื่อง LCD โปรเจคเตอร์และหน้าจอ ระบบไฟ แสงสี ไมโครโฟน ลำโพง
– แผ่นกระดาษ Flip Chart ปากกามาร์คเกอร์ กระดาษไวท์บอร์ด กระดาษจด ดินสอ
– น้ำดื่ม (ขวด)

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณปริญญา 081-6360383
https://www.facebook.com/khaowongresort.fanpage
Email : pry@khaowongresort.net