เคียงเขาสปอร์ตคลับ

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

อาคารเคียงเขาสปอร์ตคลับ
สังเกตุเห็นอะไรไหม